Dashboard

Användarvillkor sekretesspolicy

Läs dessa användarvillkor (häri kallade "Villkoren" eller "Användarvillkoren") noggrant innan du använder webbplatsen http://pressreleasejet.com ("Webbplatsen"). Din underlåtenhet att läsa villkoren kommer inte att befria dig från någon skyldighet som finns häri. Om du har några frågor om innebörden av något ord, mening eller bestämmelse häri, vänligen kontakta support@prdistribution.com.

Vår service

Tjänsten låter dig skapa, hantera, ladda upp och släppa nyttig information om dig eller ditt företag. Vi är en av de ledande globala distributionsplattformarna för pressmeddelanden i världen och kan hjälpa dig eller ditt företag att växa, frodas och driva trafik i denna alltmer online-värld.

Din tjänsteleverantör

Entiteten som tillhandahåller tjänsten är PR Distribution.com, Inc., ett företag som är registrerat enligt lagarna i Delaware, som är beläget på 304 S. Jones Blvd. #2848, Las Vegas NV 89107 (här kallad "PR Distribution", "vi", "oss" eller "vår"). 

Användning av tjänsten

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten. För att komma åt, surfa eller på annat sätt använda tjänsterna måste du följa villkoren i detta avtal. Läs detta avtal i sin helhet. Om du inte godkänner någon av villkoren häri ber vi dig att inte gå in på tjänsten eller använda webbplatsen.

Myndighet

Om du använder tjänsten på uppdrag av ett företag eller annan organisation, representerar och garanterar du att du har befogenhet att agera på uppdrag av din enhet, och att enheten, dess anställda, agenter, huvudmän och dotterbolag accepterar vart och ett av villkoren som finns häri.

Innehåll på tjänsten

Innehållet på Tjänsten inkluderar grafik, foton, text och annat material som tillhandahålls av dig eller en tredje part (häri kallat "Innehållet"). Innehållet som laddas upp till Tjänsten är det enda ansvaret för individen eller den enhet som tillhandahåller det till PR Distribution. Om du ser något innehåll som du anser strider mot användarvillkoren ber vi att sådant innehåll rapporteras till oss.

Varumärken och likhet

PR Distribution, slogans, handelsnamn, varumärken, tjänstemärken och all likhet med PR Distribution ("märkena") är PR Distributions egendom. Det är förbjudet att använda något av märkena utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Översättningsprogram

PR Distribution använder programvara från tredje part för språköversättningar för att ge större tillgänglighet. Vårt språk för att bedriva affärer är engelska. Vi kan använda betalda och gratis översättningstjänster, såsom Google Translate, för att bättre kommunicera med våra internationella kunder. Vi kan inte garantera noggrannheten hos översättningstjänster från tredje part som vi använder. Om du använder vår plattform kan vi inte hållas ansvariga för felaktigheter som beror på översättningstjänster från tredje part.

Ingen behörighet att använda

Förutom vad som är tillåtet av Villkoren eller enligt tidigare överenskommelse med PR Distribution, har du inte tillstånd eller behörighet att ta eller använda något som erhålls från Webbplatsen, helt eller delvis, till din fördel eller till förmån för någon tredje part. Du får inte reproducera, distribuera, modifiera, reverse-engineera, demontera eller på annat sätt utnyttja webbplatsen, eller någon del av den, såvida inte skriftligen överenskommits. Du får inte göra någon kommersiell användning av webbplatsen, eller någon information som tillhandahålls där, till förmån för dig själv, en tredje part eller annan verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och/eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande om vi anser att du bryter mot någon tillämplig lag eller förordning eller gör något som är skadligt för PR Distributions intressen.

Upphovsrättsskydd

Om du anser att din upphovsrätt har gjorts intrång, skicka ett meddelande till oss mgmt@prdistribution.com. Vi svarar omedelbart på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång och tar alla sådana anklagelser på allvar. Det rapporterade innehållet kommer att tas bort inom 24 timmar efter skriftligt meddelande. I händelse av att en tvist uppstår på grund av anklagelser om intrång i upphovsrätten till oss, kommer vi inte att medla eller lösa någon tvist och alla tvister måste lösas genom uppladdaren av det kränkande innehållet och den kränkta käranden. I händelse av att du anklagas för upprepade intrång kan du bli permanent avstängd från att använda tjänsterna. PR Distribution förbjuder alla intrång i immateriella rättigheter av någon användare av tjänsterna.

Det strider mot PR-distributionspolicyn att delta i kränkningen av andras immateriella rättigheter. Intrång i beteende kan utsätta dig för risken för allvarliga rättsliga påföljder, civilrättsliga och straffrättsliga. Civilrättsliga påföljder kan inkludera faktiska skador och vinster, såväl som lagstadgade skadestånd, som kan uppgå till så högt som 30,000 XNUMX USD per verk som intrånget. Dessutom kan en domstol utdöma rimliga advokatarvoden och kostnader som exponentiellt kan öka skadeståndet vid uppsåtlig intrång.

Det finns begränsade omständigheter där användning av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd är tillåtet. En av dessa omständigheter kallas "fair use". PR Distribution kommer endast att ladda upp omtvistat innehåll till sin webbplats på nytt när ett domstolsbeslut eller förlikningsavtal har visat att inget intrång kommer att resultera i en sådan uppladdning.

Ingen garanti

PR Distribution kan inte garantera publicering med något specifikt media. Partnerna och leverantörerna som PR Distribution arbetar med reviderar, tar bort, uppdaterar och lägger till nya medier till sin syndikering ofta. PR Distribution garanterar dock antalet utlovade medier för den specifika planen som har köpts.

Priserna kommer som de är

Priset du betalar är priset du får. Om PR Distribution erbjuder rabatterade tjänster för samma tjänst som du beställde, ger sådana rabatter dig inte rätt till rabatt för dina tjänster och ger dig inte heller rätt till retroaktiv kredit. Kampanjer körs då och då och PR Distribution kan inte garantera att priset för något av dess tjänstepaket är det bästa priset eller inte kommer att vara lägre, som ett resultat av kampanj eller andra företagskäl, någon gång i framtiden.

Proprietär paketinformation

PR Distribution är glada över att tillkännage två nya planer som kallas Multi-Wire Pro och Multi-Wire Concierge-paketen, som innehåller den banbrytande proprietära PR-formeln och den proprietära MaxPR-formeln. Även om taktiken, strategierna och teknikerna som vi använder i Proprietary PR Formula och Proprietary MaxPR Formula inte delas av vårt företag, även om du köper något av paketen, kan vi försäkra dig om att det vi gör är banbrytande saker och är en del av vad som gör våra dyrare paket så värdefulla för dig. I branschen kallas dessa för affärshemligheter. Som du kan föreställa dig, skulle våra konkurrenter tjata om att ta reda på vad som ingår i dessa paket (det är därför vi måste hålla dem hemliga). I det osannolika fallet att du inte är nöjd med värdet som du har fått i antingen Proprietary PR Formula och Proprietary MaxPR Formula, erbjuder vi också en 120-dagars pengarna-tillbaka-garanti där du kan få tillbaka kostnaderna för endast Proprietary. PR Formula och Proprietary MaxPR Formula samtidigt som det underliggande paketet behålls.

120-Dagars Pengarna-tillbaka-garanti

PR Distribution erbjuder 120 dagars pengarna tillbaka garanterat om vi inte kan leverera de utlovade resultaten. Vi garanterar 10+ medieuttagsplaceringar med webb, 25+ medieuttagsplaceringar med Web Plus, 45+ medieuttagsplaceringar med Web Pro, 75+ medieuttagsplaceringar med Multi-Wire Pro och 100+ medieuttagsplaceringar med Multi-Wire Max. Oanvända PR-krediter kan inte bytas mot pengar. De måste lösas in för PR-distribution. Medan den överväldigande majoriteten av våra pressmeddelanden distribueras i tid, kan ibland förseningar inträffa, oavsett om det kommer från vår redaktion, våra nedströmspartners redaktioner och från kunden; detta skulle inte utgöra en återbetalning. Brott mot riktlinjer kommer att ogiltigförklara en återbetalning.

Mailing List

Vårt nyhetsbrev ger viktig information som är värdefull för våra kunder. När du registrerar dig som kund samtycker du till att registrera dig på vår e-postlista. Du har också möjlighet att välja bort vår e-postlista genom att klicka på "Avsluta prenumeration" på sådana e-postmeddelanden.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av PR Distribution.

PR Distribution har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att PR Distribution inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster. Genom att använda webbplatsen avsäger du dig uttryckligen PR Distribution, dess anställda, agenter, entreprenörer, affiliates, efterträdare och uppdragsgivare från allt ansvar som härrör från din användning av någon tredje parts webbplats.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Begränsning av ansvar

Alla pressmeddelanden och tillhörande media som distribueras genom PR Distribution tillhandahålls av våra kunder. Vi tar inget ansvar för felaktigheter eller falsk information. Detta är enbart kundens ansvar. Detta inkluderar specifikt alla påståenden om intrång i upphovsrätten, vilket är ensamansvaret för uppladdaren av innehåll som gör intrång.

Om du tror att en användare av tjänsterna har brutit mot din upphovsrätt, samtycker du härmed till och bekräftar att du under inga omständigheter kommer att hålla eller försöka hålla PR Distribution ansvarig för någon handling som laddas upp av innehåll på tjänsterna. Du bekräftar och godkänner att PR Distribution enligt 17 USC §512(c) är en internettjänstleverantör ("ISP"). 17 USC §512(c) ger ett övergripande skydd för Internetleverantörer från att hållas ansvariga för handlingar av en uppladdare på en Internetleverantörs plattform. Anledningen till denna safe harbor-bestämmelse är att det skulle vara ogenomförbart eller omöjligt för Internetleverantörer att övervaka en granskning av varje innehållsinlämning. Du samtycker till att i händelse av att du gör gällande ett anspråk på upphovsrättsintrång mot PR Distribution och lämnar in ett krav i någon domstol eller skiljedomsplats, och alla sådana anspråk avvisas vad gäller PR Distribution, ska du vara skyldig att betala för alla kostnader och arvoden, inklusive alla advokatarvoden, som PR Distribution ådragit sig för att försvara en sådan talan.

För felaktigheter och/eller falsk information måste du kontakta kunden via informationen i avsnittet Mediakontakt i motsvarande pressmeddelande. Om mediakontaktinformationen anser vara felaktig och/eller falsk information, skicka ett brev från din advokat så kommer vi att tillhandahålla det fullständiga namnet och e-postadressen som skickade pressmeddelandet.

Ledare

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella ändringar i ett pressmeddelande om vi finner det olämpligt för inlämning i befintligt skick, inklusive brott mot riktlinjer, förtal/förtal, felaktigheter och/eller kontroversiell information och eventuella ytterligare skäl som vår redaktion kan hitta.

Även om vi strävar efter att få pressmeddelanden distribuerade i tid, finns det faktorer som kan försena ett pressmeddelande från att gå ut i tid, inklusive helger, helgdagar och manuella granskningsprocesser. PR som släpps inom 4 arbetsdagar efter det planerade releasedatumet, även om de inte är idealiska/inte vad vi strävar efter, är fortfarande normala och kvalificerar sig inte som skäl för återbetalning.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Nevada, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Den rådande parten i varje tvist under tjänsten ska ha rätt att få tillbaka sina rimliga advokatarvoden och kostnader.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Tvistelösning

Du samtycker härmed till att alla tvister som uppstår under Tjänsten och som inte kan lösas informellt ska underkastas bindande skiljedomsförfarande i enlighet med gällande regler i American Arbitration Associations kommersiella regler. Platsen för skiljeförfarande ska vara i Nevada, Kalifornien, eller annan plats som ömsesidigt överenskommits om. Du samtycker till att sådana slutgiltiga beslut kan presenteras för en domstol med behörig jurisdiktion i Nevada i syfte att bekräftas som en dom som kan verkställas enligt lagen, och att varje part härmed underkastar sig jurisdiktionen hos nämnda Nevada- eller Kalifornienbaserade domstolar.

Ändring av detta avtal

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, modifiera eller ersätta dessa villkor när som helst, av alla juridiska, regulatoriska eller säkerhetsskäl. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge rimligt meddelande innan nya villkor träder i kraft. Vissa ändringar kan dock träda i kraft omedelbart och ges utan föregående meddelande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

avstående

PR Distributions underlåtenhet att upprätthålla någon bestämmelse i detta avtal ska inte tolkas som ett avstående eller begränsning av dess rätt att senare genomdriva och tvinga strikt efterlevnad av varje bestämmelse i detta avtal.

Begränsning av rättsliga åtgärder

Du samtycker härmed till att varje åtgärdsorsak som uppstår ur eller relaterad till Tjänsterna måste påbörjas av dig inom ett (1) år efter att åtgärdsorsaken uppstår. I annat fall är varje sådan åtgärd permanent spärrad av denna bestämmelse.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.